sv
sv
contact us
Press

LEAN på vårt sätt

Under 2020 startade vi upp arbetet med att implementera LEAN-metoden i syfte att effektivisera vår produktionsprocess och därmed eliminera alla faktorer som inte skapar värde för våra kunder. Nu är vi i full gång med införandet och det utgör en viktig del i vår målsättning om ständig utveckling och tillväxt.

Ansvarig för införandet av LEAN är vår produktionschef Jarmo Jakku, som tillträdde tjänsten här på Bendiro i maj 2020. Jarmo har lång erfarenhet inom produktionseffektivisering i allmänhet och LEAN i synnerhet och är idag Black Belt certifierad enligt Lean Six Sigma.

Jarmo Jakku, produktionschef Bendiro

”Att införa LEAN-metodiken i en rullformningsprocess känns väldigt motiverande, då det finns många delprocesser som kan effektiviseras med relativt enkla medel, men de riktigt stora effekterna åstadkommer vi när LEAN får prägla helheten i vår produktionsprocess.
I införande av LEAN på Bendiro har vi i uppstarten av projektet fokuserat på vissa faktorer såsom ställtider, nyttjandegrad och att identifiera och följa upp nyckeltal för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet. Produktionen är givetvis i centrum för arbetet, men metodiken inkluderar alla delar av företaget även administration och sälj.”

Kompetensutveckling

”Förutsättningen för ett lyckat genomförande av LEAN är att skapa engagemang hos alla medarbetare i företaget och engagemang kommer genom kunskap. I höstas genomförde vi en introduktionsutbildning i LEAN för alla anställda, där var och en fick möjlighet att hitta punkter som skulle kunna förbättras och mätas. Just möjligheten att kunna mäta och följa upp är det centrala i metodiken och det kräver ett nytt tänk och med det följer också ett nytt arbetssätt. Vi är nu på god väg i detta arbete och kommer fortlöpande att utbilda våra medarbetare.”

Värde för våra kunder

”Bendiro är i en fantastisk tillväxtfas och även om vi har oerhört mycket att göra just nu, så känns det helt rätt i tiden att utveckla vidare det tänk som blivit synonymt för Bendiro; effektivt producerade profiler genom att implementera LEAN. Det vill säga vi lyfter rullformingsprocessen till ytterligare en nivå i syfte att eliminera alla faktorer som inte skapar värde för våra kunder.”

Vårt team är kundens team

”Ett tydligt ledarskap utgör också en väsentlig del av LEAN. Vi har nu fyra teamledare som leder och ansvarar för sina respektive team och tydliggör vad som förväntas av var och en. Våra team blir också våra kunders team, vilket konkretiserar det vi menar med närhet, ett av våra ledord i Bendiro Way.”

Investeringar som säkerställer kvalitet och effektivitet

”Parallellt har vi också gjort stora investeringar i teknik och maskiner. Investeringar som definitivt möjliggjort och påskyndat de positiva effekterna av vårt LEAN-tänk. Det nya intrimningsvalsverket till exempel är en off-line maskin som frigör värdefull kapacitet i våra onlinemaskiner. Vi har också investerat en i ny mätteknik för att säkerställa kvaliteten i våra profiler. Detta kommer vi att utveckla ytterligare genom en mobil virvelströmsprovare. Till hösten kommer vi dessutom att utöka vår produktionskapacitet och automationsgrad ytterligare med en helt ny rullformningsline.”

En ljus och öppen arbetsmiljö

”Förutom att skapa ökat utrymme för våra maskiner och möjliggöra effektiva flöden, har den senaste tillbyggnaden också inneburit att vi fått en betydligt ljusare arbetsmiljö. Vi har också bytt uppvärmningssystem vilket gör oss betydligt mindre energikrävande än tidigare.”

Privacy Settings
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du använder vår webbplats. Om du använder våra tjänster via en webbläsare kan du begränsa, blockera eller ta bort cookies via dina webbläsarinställningar. Vi använder också innehåll och skript från tredje part som kan använda spårningsteknik. Du kan selektivt ge ditt samtycke nedan för att tillåta sådana tredjepartsinbäddningar. För fullständig information om de cookies vi använder, data vi samlar in och hur vi bearbetar dem, se vår Personuppgifter
Youtube
Jag godkänner - Youtube
Vimeo
Jag godkänner - Vimeo
Google Maps
Jag godkänner - Google
Spotify
Jag godkänner - Spotify
Sound Cloud
Jag godkänner - Sound