sv
sv
contact us
News

Tillväxt med omtanke!

Att växa handlar för oss på Bendiro om så mycket mer än ökad omsättning och produktivitet. Vi vill växa på ett sunt sätt där vi värnar om både den yttre och inre miljön. Våra medarbetare är vår främsta tillgång och det är viktigt att vi kan erbjuda en arbetsmiljö som är trivsam och funktionell. Parallellt med våra investeringar i utbyggnad och maskiner har vi gjort omfattande förändringar och satsningar i vårt energi- och ventilationssystem, vilket ger en riktigt bra arbetsmiljö för våra medarbetare och en väsentligt mindre miljöbelastning.

2019 gav vi energikonsult Jarl Ladó i uppdrag att göra en noggrann kartläggning av vår energiförbrukning och ge förslag till vad vi skulle kunna göra för att förbättra vår arbetsmiljö, minska vår energiåtgång och därmed också minska vår verksamhets miljöpåverkan.

Jarl Ladó, Energikonsult:
”Jag började med en noggrann besiktning av hela anläggningen där jag kartlade och loggade förbrukning av ventilation, värme, belysning och maskiner. När och var i lokalerna energiförbrukningen ägde rum, status på maskiners skick och ålder. Uppgifterna lades in i ett energiförbrukningsprogram där jag kan simulera olika åtgärder för att se vilken effekt respektive insats har på den totala förbrukningen. Jag jämförde hela tiden med verklig förbrukning för att kvalitetssäkra och komma så nära verkligheten som möjligt.”

8 åtgärder
”För Bendiro var det oerhört viktigt att få en helhetsbild inför planerade investeringar och ombyggnader. Ett noggrant analysarbete är av största vikt för att få ett så bra slutresultat som möjligt. Analysarbetet resulterade i en lista med 8 åtgärdsförslag. Det viktigaste i denna rapport var att byta ut befintlig gaspanna mot luftvärmepumpar, sätta in nya fönster och tilläggsisolera väggar och tak.”

Vår energikonsult Jarl Ladó, vid övervakningspanelen för ventilation- och värmesystem.

Smart ventilationssystem
”Ytterligare en åtgärd som visat stor effekt var att byta ut befintliga ventilationsaggregat och bygga upp ett smart system där vi drar nytta av den värme som tryckluftskompressorerna ute i produktionen alstrar. Tidigare gjordes detta manuellt, det vill säga man kunde styra ut värmen inom en liten radie kring maskinen. I det nya systemet sker detta automatisk, där sensorer känner av när luftvärmepumparna ska sättas igång och sprida värme i hela fabriken. Vi har nu ett värme- och ventilationssystemen som pratar med varandra istället för att leva sina egna liv. Med detta system kan luftluftvärmepumparna även användas som kylaggregat sommartid, vilket ger ett jämnt klimat i fabriken året runt.

Ljuset viktigt för arbetsmiljön
”Vi har också ersatt all befintlig belysning till LED i produktionen, vilket gett ett ordentligt lyft även inne i den gamla delen av fabriken. Allt sammantaget gör det Bendiro till en toppmodern och unik anläggning och det har varit och är ett mycket roligt samarbete där alla inblandade varit positiva och engagerade.”

Tydliga resultat som gynnar både miljö och ekonomi

Rasmus Särnblad, VD Bendiro Profile Tech:
”Med dessa åtgärder har energiförbrukningen minskat med 75 000kWh/år och koldioxidekvivalenter med 32 %. Detta trots kraftigt ökad produktion. Vi jobbar nu alla i en sund och fräsch arbetsmiljö, vilket är av stor betydelse på många sätt. Inte minst när vi ska rekrytera nya, duktiga medarbetare så har vi en riktigt fin anläggning att visa upp.

Vi har ytterligare några åtgärdspunkter kvar på listan, men känner oss mycket att genomföra dessa med tanke på de goda resultat vi hittills åstadkommit.”

Privacy Settings
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du använder vår webbplats. Om du använder våra tjänster via en webbläsare kan du begränsa, blockera eller ta bort cookies via dina webbläsarinställningar. Vi använder också innehåll och skript från tredje part som kan använda spårningsteknik. Du kan selektivt ge ditt samtycke nedan för att tillåta sådana tredjepartsinbäddningar. För fullständig information om de cookies vi använder, data vi samlar in och hur vi bearbetar dem, se vår Personuppgifter
Youtube
Jag godkänner - Youtube
Vimeo
Jag godkänner - Vimeo
Google Maps
Jag godkänner - Google
Spotify
Jag godkänner - Spotify
Sound Cloud
Jag godkänner - Sound