sv
sv
contact us
News, Press

Nu bygger vi en helt ny anläggning i Falkenberg

Efter flera år av stora investeringar inom automation, kapacitet, lokaler och organisation är vi nu redo att ta ytterligare ett steg för att tillgodose marknadens ökade behov av rullformade profiler. Under vecka 3, påbörjas byggnationen av helt nya lokaler på det nyetablerade industriområdet nära E6:an vid norra avfarten mot Falkenberg. Totalt rör det sig om 13.800 kvm stora lokaler. De nya lokalerna beräknas vara klara för inflyttning vid årsskiftet 2024/2025.

Miljöcertifierad byggnad

De nya lokalerna ligger i ett nyetablerat industriområde, nära E6:an vid norra Falkenbergsavfarten. Fastigheten är 13 800 kvm, varav 10 700 kvm avsatts för produktion, 200 kvm för lager och 1 100 kvm för kontor, matsal, omklädning, etc. Miljöaspekten har varit ett viktigt fokus i samband med planeringen av den nya fastigheten. Vår nya fastighet kommer att vara certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och inkludera en solcellsanläggning som kommer att förse verksamheten med cirka 2/3 av nödvändig elenergi. Detta går helt i linje med vårt helhetstänk kring hållbarhet som har högsta prioritet och ska vara integrerad i hela vår verksamhet.

Rasmus Särnblad, vd Bendiro Profile Tech
”Vi ser en allt större efterfrågan på rullformade profiler, då det är en väldigt effektiv produktionsmetod med många fördelar. Våra kunder finns i ett brett spektra av branscher, men med det gemensamt att man vill kunna tillverka profiler med hög repeternoggrannhet och möjligheter till integrerade operationer på ett effektivt, ekonomiskt och hållbart sätt.”

Strategisk plan för tillväxt

”För några år sedan lade vi upp en strategisk plan kring hur vi skulle tillgodose den ökade efterfrågan på rullformade profiler. Vi var väl medvetna om att det skulle krävas stora investeringar. Dessa har vi nu successivt genomfört i form av satsningar på ökad automationsgrad, bättre arbetsmiljö och utbildning av alla medarbetare i organisationen. Mycket har kunnat genomföras i befintliga lokaler, men nu har vi kommit till den punkt att vi behöver större och mer ändamålsenliga lokaler helt skräddarsydda efter den verksamhet vi bedriver och de krav vi och våra kunder ställer både på kort och lång sikt.”

Möjligheter till utökade tjänster

Förutom ett stort fokus på yttre miljöpåverkan, inre arbetsmiljö och möjlighet till effektiva materialflöden, kommer de nya lokalerna också att möjliggöra bättre logistiklösningar och andra tilläggsoperationer som våra kunder efterfrågar.

”Vi jobbar nära våra kunder och får ofta förfrågningar kring kompletterande, värdehöjande tjänster utöver själva tillverkningen av profilerna. Vårt koncept Bendiro Complete inkluderar ett bredare åtagande, vilket vi har som ambition att utveckla vidare. Genom större och mer funktionsenliga lokaler kommer vi nu att kunna erbjuda ännu bättre helhetslösningar, inte minst inom logistik.”

Vi satsar i Falkenberg

”Falkenberg är en fantastisk plats att bedriva verksamhet i och det känns verkligen roligt att satsa här och kunna erbjuda våra medarbetare och kunder riktigt moderna, lättillgängliga och ändamålsenliga lokaler. Det känns också bra att i dessa lite tuffare tider kunna komma med positiva nyheter och konkretisera vår tro på framtiden i form av en helt ny anläggning.”

Ladda ner press release och bilder här
Privacy Settings
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du använder vår webbplats. Om du använder våra tjänster via en webbläsare kan du begränsa, blockera eller ta bort cookies via dina webbläsarinställningar. Vi använder också innehåll och skript från tredje part som kan använda spårningsteknik. Du kan selektivt ge ditt samtycke nedan för att tillåta sådana tredjepartsinbäddningar. För fullständig information om de cookies vi använder, data vi samlar in och hur vi bearbetar dem, se vår Personuppgifter
Youtube
Jag godkänner - Youtube
Vimeo
Jag godkänner - Vimeo
Google Maps
Jag godkänner - Google
Spotify
Jag godkänner - Spotify
Sound Cloud
Jag godkänner - Sound