Vi fick en bättre produkt med högre marginaler

Prismaflex tillverkar bildväxlande skyltar för olika reklambudskap. I dessa skyltar sitter triangulära profiler som ständigt roterar i syfte att kontinuerligt skifta budskapet i själva exponeringsytan. Dessa profiler tillverkar numera Bendiro Profile Tech. 

Anders Janson, R&D manager, Prismaflex AB ”

Från början tillverkade vi dessa triangulära profiler i aluminium, men prismorna utgör en stor del av värdet i skyltarna och vi sökte efter ett mer kostnadseffektivt alternativ. Med rullformad plåt fick vi ett material med likvärdig hållbarhet och ökad styrka som dessutom gick att forma med tillräckligt snäva toleranser. Eftersom våra skyltar oftast hamnar i utsatta lägen är dessa aspekter extra viktiga.”

Nu passade rullformningen

”Vi har tidigare tittat på möjligheten att rullforma våra profiler, men av olika anledningar har det
inte passat produktens karaktär. I detta projekt
föll bitarna på plats. Det handlade om stora
volymer av en och samma produkt och därför
kunde vi nu utnyttja rullformningens fördelar till
fullo.”

Förenkling blev förbättring

”Bendiro tillförde mycket värdefull kompetens, inte minst för att produktionsanpassa vår produkt. De föreslog en förenkling av profilen för att den bättre skulle passa rullformningsprocessen. Förenklingen blev en förbättring då vi kunde få ut mer effekter av färre moment.” ”Vi får nu ut färdigsvetsade profiler där även håltagningen är integrerad i formningsprocessen, vi slipper därmed kostsam och tidskrävande efterbearbetning.” Värdefulla effekter ”Genom att byta produktionsprocess och material har vi kunnat reducera vikten på våra profiler då stål är ett starkare material än aluminium. Detta i sin tur leder till mindre underhåll och service av våra reklamskyltar. Sammantaget ger det oss både en bättre produkt och betydligt bättre marginaler.”