sv
sv
contact us

Hållbarhet

På Bendiro ser vi hållbarhet som en förutsättning för vår verksamhet och fortsatta investeringar. Vi är certifierade enligt ISO 14001 sedan lång tid tillbaka, men vårt hållbarhetstänk sträcker sig längre än så.

Vi minskar och ökar parallellt

För några år sedan gjorde vi en heltäckande energikartläggning, som resulterade i omfattande förändringar och satsningar i vårt energi- och ventilationssystem. Resultatet blev en riktigt bra arbetsmiljö för våra medarbetare och väsentligt mindre CO2-utsläpp, trots att vi mer än dubblerat våra produktionsvolymer och vår omsättning, se tabell.

100 % fossilfri el.

Denna kombination kan bland annat tillskrivas våra investeringar i två helt nya rullformningslinjer plus en inkörningslinje med mycket modern, energisnål teknik som höjer både effektivitet och processäkerhet. Den el som vi förbrukar kommer dessutom från 100 % fossilfri el.

Scope
base year – 2019
last reported year – 2022
Scope 1 (tons CO2e)
33.46
0
Scope 2 (tons CO2e)
10.98
14.51

Rullformning – rätt val för framtiden

Rullformning är en gammal tillverkningsmetod, men har kanske aldrig varit så rätt i tiden som den är nu. Detta med tanke på kombinationen av hög effektivitet och låg miljöbelastning vid tillverkning av avancerade stålprofiler. För att förtydliga finns det flera punkter värda att nämna:
  • Rullformningsprocessen sker genom kallformning, vilket innebär minimal energiåtgång och lågt slitage på verktyg.
  • Vi har ett materialutnyttjande som är över 95 %, d v s så gott som inga kassationer.
  • Vi tillverkar i stål som är ett av de mest återvinningsbara alternativen i jämförelse med andra tillverkningsmaterial. Närmare 90 % av allt stål som produceras globalt återvinns och blir till nya produkter.
  • Rullformningstekniken passar ypperligt för tillverkning av vikteffektiva och slitstarka profiler i hållfasta och ultrahöghållfasta stålmaterial. Material som vi på Bendiro har stor erfarenhet av och arbetar frekvent med.

Sammantaget gör det att både vi och våra kunder kan minska våra miljöavtryck, utan att förlora prestanda i produkten eller göra avkall på ekonomiska aspekter.

Vi tar del av nya, hållbara material och tekniker

Vi behöver knappast betona att det nu också pågår otroligt mycket forskning och utveckling av nya hållbara material och tekniker inom stålbranschen. Vi följer aktivt utvecklingen och ser fram emot att, inom en inte alltför lång framtid, kunna erbjuda våra kunder:
  • Stål, baserat på återvunnet stål, utan fossila koldioxidutsläpp, producerat med fossilfri energi. 
  • Fossilfritt, nytillverkat stål.

Vi har idag ett väl inarbetat samarbete med bland annat SSAB, som ligger i framkant vad gäller dessa stålinnovationer. Vi håller oss också väl framme vad gäller hög automatiseringsgrad och teknik för konstruktion och säkerställande av högsta möjliga kvalitetsnivå.

Vi tar del av nya, hållbara material och tekniker

Vi behöver knappast betona att det nu också pågår otroligt mycket forskning och utveckling av nya hållbara material och tekniker inom stålbranschen. Vi följer aktivt utvecklingen och ser fram emot att, inom en inte alltför lång framtid, kunna erbjuda våra kunder:
  • Stål, baserat på återvunnet stål, utan fossila koldioxidutsläpp, producerat med fossilfri energi. 
  • Fossilfritt, nytillverkat stål.

Vi har idag ett väl inarbetat samarbete med bland annat SSAB, som ligger i framkant vad gäller dessa stålinnovationer. Vi håller oss också väl framme vad gäller hög automatiseringsgrad och teknik för konstruktion och säkerställande av högsta möjliga kvalitetsnivå.

Privacy Settings
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du använder vår webbplats. Om du använder våra tjänster via en webbläsare kan du begränsa, blockera eller ta bort cookies via dina webbläsarinställningar. Vi använder också innehåll och skript från tredje part som kan använda spårningsteknik. Du kan selektivt ge ditt samtycke nedan för att tillåta sådana tredjepartsinbäddningar. För fullständig information om de cookies vi använder, data vi samlar in och hur vi bearbetar dem, se vår Personuppgifter
Youtube
Jag godkänner - Youtube
Vimeo
Jag godkänner - Vimeo
Google Maps
Jag godkänner - Google
Spotify
Jag godkänner - Spotify
Sound Cloud
Jag godkänner - Sound