rullformade profiler i höghållfastmaterial för fordon 

Case

Plant band in, kostnadseffektivitet ut.

Företaget Trident kännetecknas av flexibilitet. – Vi kan
väldigt snabbt ställa om produktionen till de behov
som uppstår och leverera produkter inom två dagar.
Vårt sätt att producera är helt standardiserat och våra
lösningar bygger på standardkomponenter. För oss är
det en fördel att samarbeta med underleverantörer som
Bendiro, som också är väldigt flexibla i sitt arbetssätt
och erbjudande.