innovativ och nytänkande rullformning

Vår affärside’ och vision

Affärsidé

Bendiro skall tillverka kundspecifika eller unika produkter baserade på metallprofiler för industri och grossister, i första hand i Europa.

Vi ska vara en attraktiv leverantör genom att utveckla och upprätthålla effektiva system för såväl kvalitet och miljö som för rationell kommunikation med kunder.

Vi ska också vara en partner för produktutveckling genom att tillföra kunnande inom såväl material- som produktionsteknik.

Vision

Genom ständig satsning på utveckling, såväl maskinellt som kunskapsmässigt, ska Bendiro inneha en marknadsledande position där varumärket är synonymt med innovativ och nytänkande rullformning av högsta kvalitet.