Rullformningsanläggning

 

En av Europas modernaste rullformningsanläggningar

Bendiro Profile Tech har en av Europas modernaste rullformningsanläggningar.

Produktionen baseras på tanken plant band in - färdig produkt ut, med
många möjligheter på vägen...

•    20 rullformningsmaskiner med inlinebaserade processer, 
     8 - 36 formningssteg

•    Material kall- och varmvalsat stål, rostfritt stål, hög-  
     och ultrahöghållfasta stål (UHS, UHSS) och Advanced 
     High Strength Steel (AHSS), aluminium, titan, koppar 
     och mässing.

•    Rullformningslinjer med integrerade operationer som 
     håltagning, stansning, bockning, lasersvetsning, m.m

•    Effektivt för stora volymbaserade serier liksom små serier 
     med speciella tvärsnitt.

•    Ständig utveckling pågår inom teknik och högt 
     materialutnyttjande i vår rullformningsanläggning. 
     Vårt motto är att alltid ligga främst när det gäller 
     utveckling inom området rullformning.