Ortic 

Bendiro Profile Tech AB ingår i ORTIC Group, som utvecklar, tillverkar och marknadsför 
avancerade tillämpningar baserat på rullformningsteknik. Verksamheten 
omfattar tre huvudområden; tillverkningsutrustning (ORTIC), legotillverkning (Bendiro) 
samt egna produkter (Northcone). 

ORTIC Group är ledande inom sitt område och har kunder inom applikationsområdenabygg, möbler, automotive, telekom och industri.