Vilka fördelar får du när du väljer rullformning?

För att kunna utnyttja tillverkningsmetodens fördelar maximalt, rekommenderar vi att våra kunder redan i konstruktionsstadiet tänker rullformning.

 

•    Rullformning klarar integrerade operationer och är nästan helt längdoberoende.

•    Rullformningen är en rationell tillverkningsmetod med stor kapacitet och högt materialutnyttjande (mer än 95 %)

•    Rullformning möjliggör hög repeternoggrannhet.

•    Rullformningen är en effektiv/ekonomisk 
     produktionsmetod vid stora som små serier med speciella tvärsnitt.

•    Rullformningen möjliggör avancerade profilformer.

•    Rullformningen passar utmärkt för ytbehandlade material,  höghållfasta och ultrahöghållfasta material (UHS, UHSS) samt Advanced High Strength Steel (AHSS).

•    Rullformning är skonsamt mot materialet.

•    Rullformning ger litet verktygsslitage

•    Rullformning ger attraktiv totalkostnad bl a tack vare integrerade operationer och möjlighet att använda material utan efterföljande ytbehandling.

•    Rullformning perfekt produktionsmetod för vikteffektiva konstruktioner.

•    Rullformningen är även ett framtidsrätt val med tanke på designmöjligheter, miljömässiga vinster och fördelaktig totalekonomi.