Med utrymme för standard och special

På marknaden är Bendiro i mångt och mycket förknippat med rullformade specialprofiler, ofta i UHS. Vår innovationsbenägenhet och kunskap har gjort att vi ofta får komma in tidigt skede hos våra kunder för att tillföra värdefull kompetens. Men, samma eller andra kunder kommer också till oss för att få en redan "färdigutvecklad" produkt rullformad. Detta välkomnar vi med samma entusiasm, men har då ett mer standardiserat  förfarande kring igångkörningsprocessen. Snabbare process, men samma positiva fördelar. Så oavsett om du väljer standard eller special, så är du som kund mycket speciell för oss på Bendiro.

 

Special för dig, standard för oss

• Profilformer som blir unika genom speciell håltagning

• Profilformer i speciella material (Prelack, AluZink, Magnelis, Rostfritt, UHS, m.m.)

• Profilformer med unika längdkrav

• Profilformer som blir kostnadseffektiva genom flexibel storvolymsproduktion jämfört med enstyckstillverkning.


2012-01-08