”Alla är genier. Men om du bedömer en fisk utifrån dennes förmåga att klättra i träd, så kommer den att leva hela sitt liv i tron om att den är dum.” ~ Albert Einstein


Erling Johansson, Bendiro

” Einstein har rätt att man ska bedöma saker för vad de är. Men i vår ”rullformningsvärld” kan en standardprofil ibland förvandlas till en special profil. Steget dit är dock lite lättare än att lära en fisk att klättra.

Finska Hartwall tillverkar lastbärande lösningar till detaljhandeln. När de kom till oss köpte de standard rör från en leverantör och fick sedan göra en ganska tids- och resurskrävande efterbearbetning i form av laserskärning och ytbehandling. Tillsammans med kunden tog vi fram verktyg där stansning och formning sker direkt i maskin. På så sätt behövde kunden inte göra någon kostsam efterbearbetning utan kunde montera ramen direkt i den existerande plastformen. Samtidigt valde vi att arbeta i ultrahöghållfast stål, UHS. Materialen

 Dogal 600 & 1000 gjorde det möjligt att gå ner i tjocklek från 1,5 mm till 0,7 mm och därmed halvera vikten. Bytet av produktionsprocess och material resulterade i en bättre produkt med högre marginaler.

Varje projekt är unikt men vårt mål är detsamma, att bespara dig tid, pengar och ge dig konkurrensfördelar på marknaden”

 

Vill du ha en attraktiv totalkostnad på dina projekt?

Då ses vi i monter C03.20, BENDIRO


2014-10-02