”Galenskap: att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.”

~ Albert Einstein


Jonas Lunden, Bendiro. 

”Att våga tänka fritt och okonventionellt är ett måste för att kunna uppfinna något nytt. På Bendiro arbetar vi nära våra kunder och för mig som säljare är det skillnaden mellan att bara sälja en sak och att leverera en lösning. Här finns en vilja och förmåga att snabbt anta utmaningar och tänka i nya banor och på så sätt ges kunden utrymmet att få fram en produkt som verkligen fungerar direkt. Vad är då att tänka okonventionellt? Det behöver inte vara en helt ny produkt utan att tänka annorlunda. Nyligen blev vi kontaktade av en kund angående ett tillverkningsprojekt för fordonsindustrin. Vi såg direkt att volymen gjorde det intressant att rullforma profilen. När vi sedan kunde erbjuda integrerad håltagning och kapning till kundanpassad längd blev det yterliggare en besparing av både produktionstid och kostnad för kund än om de skulle fortsätta att stansa och kantbocka profilen i separata operationer.”

 

Ta med din ide till Elmia så ses vi i monter C03.02. BENDIRO


2014-10-09