Sweet spot - Elmia Subcontractor 2014.

I sporter så som tennis, squash och baseboll använder man termen ”The sweet spot”. Det är det område som, när det träffas av en boll, ger den största mängden drivkraft till bollen. På svenska brukar man tala om ”träffpunkten”. Elmia Subcontractor är vår största möteplats eller träffpunkt i Sverige och i år liksom alla andra år präglades dessa dagar av en positiv stämning och mängder med givande möten.

 

Anna-Brita Andrews, Bendiro

”Elmia var en optimal mötesplats för mig som ny säljare. Jag har inte träffat många av våra kunder tidigare och Elmia blev därför lite som en smälthärd för korta och mycket bra möten. De flesta på Elmia har många att träffa men en begränsad tid och därför blir det effektiva, trevliga och ofta lösningsorienterade möten.”

 

 

 


2015-01-23