Ny produktionschef på Bendiro 

Bendiro Profile Tech är sedan i våras inne i ett expansivt skede och för att möta det ökade trycket i produktionen kommer Per-Anders inledningsvis att fokusera på ställtider och kvalitet.

 

”Mitt namn är Per-Anders Johansson. Jag har verkat i tunnplåtsproduktion de senaste 20 åren. Rullformningsteknik är nästan helt nytt för mig och det känns mycket spännande. Kunskapen som finns hos Bendiro om formningsteknik är unik och hjälper många kunder till kostnadseffektiva lösningar.

För mig är det viktigt att produktionen ständigt utvecklas och att vi ser och uppmärksammar även de små förbättringarna. Inledningsvis ligger mitt fokus på ställtider och kvalitet. Jag kommer att tillsammans med mina arbetskamrater se över hur vi kan förenkla och förbättra arbetsflödena. Det gäller att upptäcka problemen innan de uppstår och det gör man enklast genom att involvera människorna som arbetar i processen.

Det är en mycket spännande resa som vi påbörjat tillsammans. Tack vare de engagerade medarbetarna och det stora kunnandet är jag övertygad om att resultatet kommer att bli mycket bra.”

 


2015-09-27