lampa

THE BENDIRO WAY

För många år sedan myntades begreppet ”The Bendiro Way” för att beskriva den framgång som uppstår när man kombinerar Innovativ Rullformning med omtanke om kundens situation.  

I dag står ”The Bendiro Way” för så mycket, mycket mer.

 

Ulf Andersson, Bendiro

”Varumärket Bendiro är baserat på våra fyra kärnvärden: nära, flexibla, pålitliga och lyhörda. Vi använder dessa kärnvärden som våra riktmärken och vägvisare för hur vi agerar i våra relationer till kunder, medarbetare, samarbetspartners och samhället.

 The Bendiro Way är ett uttryck som våra säljare använt en längre tid för att beskriva vårt arbetssätt. Men uttrycket har succesivt vuxit och fått en bredare betydelse. The Bendiro Way har mer eller mindre blivit vad man kommersiellt kallar vår slogan eller vårt motto.

 

 


2015-12-15